News of the day Källkritik

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Källkritik Powerpoint

 

 

 

 

Ett barn läser en bok

Det är svårt att vara källkritisk om man inte vet så mycket om källkritik. Bland äldre personer är det bara var tredje person som känner att de kan tillräckligt mycket för att kunna vara källkritisk. Därför handlar Veckans fördjupning om källkritik. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar