Veckans fördjupning – Dyslexi

Arkiv med Powerpoints

floppy-disc-23343_1280

Ta del av tidigare News of the day.

Klicka här >

 

 

ladda ner

Ladda ner veckans Powerpoint

Dyslexi powerpoint

 

 

Den här veckan är det både Europeiska dyslexiveckan och Världsdyslexidagen. De finns för att uppmärksamma dyslexi. Därför handlar också Veckans fördjupning om just detta. Du kan läsa mer om det i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Här är veckans rebus som ger ledtråden:

 

 

 

Bilder till Veckans fördjupning

 

En flicka skriver med en röd penna på ett papper.

 

Massa olika bokstäver i olika färger.

 

En pojke som sitter på en hög med böcker och läser.

 

Några böcker i glada färger står i rad. Runt böckerna sitter ett par hörlurar.
Bild: Shutterstock.com/photka

 

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar