En teckning med tre personer. En person med slöja och glasögon. En person med hår som står rakt upp och hörlurar. En person med långt hår som har en Niketröja och ett kvinnotecken i ett halsband. Ovanför personerna svävar tankebubblor med olika artiklar ut barnkonventionen.Barns tankar om barnkonventionen

I somras röstade en majoritet av riksdagen ja till förslaget att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Under hösten har vi på MiniBladet bjudit in skolor att låta barn illustrera barnkonventionen. Resultatet visas nu i vår julkalender.

FN antog Konventionen om Barnets Rättigheter den 20 november 1989. Sverige var 1990 ett av de första länderna att ratificera konventionen. Nu har också Sveriges riksdag bestämt att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från och med 1 januari 2020.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som slår fast alla barns lika värde och rätt till ett fullgott liv. Vi på MiniBladet var nyfikna på hur barn uppfattar innebörden av de olika artiklarna. Vi bjöd därför in till en tävling där barnen skulle illustrera och skriva en förklaring till någon av artiklarna i barnkonventionen. Resultatet kommer att visas i vår julkalender varje dag fram till och med julafton.

Vi har fått in cirka 350 bidrag från skolor över hela Sverige. 35 av konventionens artiklar blev uppmärksammade av barnen. De populäraste artiklarna var:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt.

Artikel 31: Du har rätt till fritid, lek och vila.

Artikel 8: Du är unik och har rätt att bo i ditt land och att veta vem du är.

Artikel 9: Du har rätt att få vara med dina föräldrar.

Artikel 28: Du har rätt att gå i skolan.

 

2018-11-30

Fler Tips!