Hurra – ännu mera lokalt!

MiniBladet kan med glädje meddela att Myndigheten för press, radio och tv har beviljat stöd till ytterligare fem dagstidningar för att utveckla lokalt nyhetsmaterial för barn i samarbete med MiniBladet. Samarbete sker således med elva dagstidningar.

Klass 4D står i sitt klassrum. De är uppställda i två rader och tittar ni i kameran. De är 12 personer som alla har olika kläder.
Klass 4D på Forssjö skola i Katrineholm är i full gång med arbetet i Reporterskolan. Deras läsarbilder, enkäter och reportage har publicerats löpande under våren. Foto: Sofia Norén Berglund.

I höstas fick MiniBladet möjlighet att påbörja arbetet med lokalt material i Värmland och Sörmland tack vare medel från Myndigheten för press, radio och tv. Nu tar MiniBladet ett stort steg med lokalt innehåll i nya regioner. MiniBladets ska tillsammans med Sydsvenskan, BLT och Sydöstran, Piteå-Tidningen och Västerbottens-Kuriren skapa lokalt material i respektive område.

– Vi har arbetat hårt för att komma hit och det är så roligt att vi nu får chansen att satsa fullt ut, säger Maria McShane, grundare och initiativtagare till MiniBladet.

 

MiniBladets mål är att göra nyheter tillgängliga för en yngre målgrupp samt att låta barnen själva medverka i produktionen av lokala nyheter. Det går hand i hand med målen som Myndigheten för press, radio och tv har – att stötta nyhetstidningar som vänder sig till barn.

 

Barnen får handfast stöd i arbetet med det lokala nyhetsmaterialet genom MiniBladets Reporterskola. I Reporterskolans uppdrag är det barnen själva som både gör nyhetsurvalet samt skriver nyheterna. Med handledning och arbetsmaterial från MiniBladet har skolklasserna skapat högklassiga journalistiska texter och bilder. Både lärare och elever har varit glada över samarbetet.

 

– Att låta barnen bli publicerade lokalt med sitt eget nyhetsmaterial ger dem självförtroende och får dem att inse en av vårt samhälles grundprinciper: att även min röst kan bli hörd. Det är otroligt viktigt att barn i hela Sverige upplever att vårt demokratiska system även inbegriper dem, säger Maria McShane.

 

MiniBladet söker därmed skolklasser i Malmö, Karlskrona, Piteå och Umeå som vill ingå samarbete med Reporterskolan. Minibladets arbete med valet är igång och arbetet kommer att fortsätta under hösten i de nya regionerna. MiniBladet tillhandahåller gratis lärarhandledning och elevövningar i olika former av nyhetstexter. Barnen blir löpande publicerade i tidning och på webben.

 

Om MiniBladet

MiniBladet erbjuder anpassade nyheter för barn i ålder 4-12 år i samarbete med Sydsvenskan, Nya Wermlands-Tidningen, Piteå-Tidningen, Nya Lidköpings-Tidningen, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren samt Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning. Samarbetet med BLT, Sydöstran och Västerbottens-Kuriren startar i maj. Tanken är att barn i tidig ålder ska få ledas in i nyhetsläsning och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling. Nyheter finns exempelvis i tre språkliga nivåer med talsyntes. De lokala nyhetssajterna uppdateras löpande med färska nyheter, och varje vecka kommer MiniBladet i pappersform.

minibladet.se

 

Kontakt

Maria McShane, grundare MiniBladet

073-697 70 36

maria@laslar.se

 

Fler Tips!