En person som sitter med en laptop vid ett träbord.Källkritik – hur gör man?

Det är mycket snack om vikten att vara källkritisk, men vad betyder det egentligen? Hur gör man?

Våra barn översköljs av “fake news” och osanningar på nätet. Även om yngre faktiskt har visats vara bättre på att avgöra äkta och oäkta innehåll än den äldre generationen kan det ändå vara svårt att veta vad som är sant och vad som inte är det. Därför kan det vara bra att lära sig handfasta verktyg för att tillämpa källkritik.

Tidningen Metro startade Källkritikens dag år 2016. De har en sida som heter Viralgranskaren, respektive Lilla viralgranskaren för de mindre barnen. Nu har Metro gjort Källkritikens dag till en årlig dag där ämnet diskuteras från alla håll. Källkritikens dag är den 13 mars.

MiniBladets fördjupningsartikel denna vecka handlar därför om källkritik. Du hittar den på minibladet.se under fliken För vuxna: Veckans fördjupning källkritik.

Under våren kommer MiniBladet att annonsera nya uppdrag och tävlingar med fokus på källkritik. Vi kommer även att ha tillhörande övningar och undervisningsmaterial.

Fler Tips!