MiniBladets utbildningstjänster

Workshop i Reporterskolan – för pedagoger och bibliotekarier

I MiniBladets workshop i Reporterskolan får du som lärare, fritidspedagog eller skolbibliotekarie enkla och tydliga medel att arbeta med läs- och skrivförmåga, omvärldsorientering, medie- och informationskunnighet samt de digitala verktyg som er skola erbjuder.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Skriv till reporterskolan@minibladet.se

 

Reporterskolan som fritids- och lovaktivitet

MiniBladet har utvecklat en fritids- och lovaktivitet för bibliotek i vilken barn i blandade åldrar får arbeta med MIK. Barnen får träna sig i källkritik, mediehantering och digitala verktyg. Dessutom får barnen agera lokalreportrar och själva skapa journalistiskt material med blandade digitala verktyg. Förutom att barnens texter och bilder publiceras på webben och i dagstidningen, får alla med sig en Minitidning hem med gruppens samlade arbeten.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Skriv till reporterskolan@minibladet.se