BLT - Sydöstran: Blekingebor är oroliga för klimatet

Foto på fabrik som släpper ut föroreningar.

Utsläpp är något som oroar BLT:s läsare.

Hälften av tidningen BLT:s läsare är oroliga för klimatförändringar. De som oroar sig mest är unga kvinnor. Det visar en undersökning som tidningen har gjort.

 

Tidningen BLT frågade sina läsare om de är oroliga för klimatförändringar. 502 läsare svarade. Hälften berättar att de oroar sig för att klimatet på jorden blir sämre.

 

Undersökningen visar också att kvinnorna i Blekinge oroar sig mer än männen. Mest oroar sig de yngsta kvinnorna i undersökningen. Bland kvinnor upp till 19 år berättar 88 procent att de är oroliga för klimatet.

 

De som oroar sig minst är män mellan 70 och 79 år. Endast 17 procent av de männen uppger att de känner klimatoro.

 

Över hälften av personerna som deltog i undersökningen tror att de kan hjälpa till för att klimatet ska bli bättre. Det är fler kvinnor än män som tror att de kan hjälpa till för att förbättra klimatet. Det är också fler yngre än äldre personer som tror att deras sätt att leva gör skillnad för klimatet.

 

Tidningens undersökning är inte statistiskt säkerställd. Det betyder att det inte är helt säkert att resultatet stämmer med verkligheten. Men även större undersökningar, där ännu fler människor har svarat på frågor om klimatet, visar att svenskarna är oroliga för klimatförändringar.  

Tidningen BLT har gjort
en undersökning om klimatet.
De frågade sina läsare
om de är oroliga för klimatförändringarna.

 

Över 500 läsare
var med i undersökningen.
Hälften av läsarna svarade
att de är oroliga.


De som oroar sig allra mest
är unga tjejer.
De som oroar sig minst
är gamla män.


Men de allra flesta läsarna
var inte vara bara oroliga.
De trodde också att de kan hjälpa till
att stoppa klimatförändringarna.