Sydsvenskan: Fyra skolbibliotek i Malmö håller ”världsklass”

En bokhylla full av böcker i olika färger.

Skolor bör ha ett eget skolbibliotek. Kvalitén kan variera men i Malmö finns fyra som är i världsklass.

Alla grundskolor i Sverige måste ha ett skolbibliotek. På en lista över skolbibliotek i världsklass hamnade Malmö på fyra platser.

 

Det står i lagen att alla grundskolor måste ha ett skolbibliotek. Det är för att forskning visar att eleverna jobbar bättre på de skolor som har bibliotek, än på de skolor utan bibliotek.

 

Kvalitén på skolbiblioteken kan ändå variera. Den kan bero på öppettider, urval av böcker, och om det är någon kunnig bibliotekarie på plats.

 

DIK är ett fackförbund som listar skolbibliotek utifrån kvalitet. I år hamnade 32 stycken svenska skolbibliotek på listan över skolbibliotek i ”världsklass. Fyra av dem ligger i Malmö och sju av dem ligger i Lund.

 

I julas hade Malmö kommun en konferens om skolbibliotek. En av besökarna på konferensen var Maria Ringbo som är lärare på Bibliotekshögskolan i Borås.

 

– Många rektorer har en gammaldags syn på vad en bibliotekarie kan. De ser främst hantering av böcker, vilket reducerar bibliotekarien till en utlåningsmaskin. En bibliotekarie har en akademisk examen med 3-5 års studier bakom sig och är därmed en kvalificerad resurs på skolan, sa Maria på konferensen.

I lagen står det att varje skola
måste ha ett bibliotek.
Det är för att eleverna jobbar bättre
på skolor som har bibliotek.

 

Men hur bra biblioteken är
är olika på olika skolor.
Men i Malmö och Lund finns det ändå
väldigt många bra skolbibliotek.

 

Fyra stycken skolbibliotek i Malmö
håller världsklass.
Och sju stycken bibliotek i Lund
håller också världsklass.

 

Maria Ringbo är lärare på en högskola
för dem som vill bli bibliotekarier.
Hon säger att bibliotekarier är väldigt duktiga
på att hjälpa eleverna lära sig saker.