Måla och rita nr 13, 2015

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.