Måla och rita nr 17, 2016

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.