Som Isak nämnde behöver du förbereda intervjun. Gör övningarna:

  • Använd frågeorden
  • Ställ frågor
  • Följdfrågor
  • Öppna frågor
  • Intervjun

under Skriva del 2.