Filma del 2

Förbered intervjun 2

 

Förbered dig inför intervjun genom att skriva ner de frågor du ska ställa. Fundera också över följdfrågor.

 

  1. Här är exempel på frågor som Isak hade skrivit ner till Alma:

Är det där en BMX-cykel?

Vad är det som är så speciellt med den?

Varför började du på BMX racing?

Vad är det som är så kul med BMX racing?

Berätta hur det går till.

Behöver man många grejer?

Känns det farligt?

2. Lyssna på filmen igen. Vilka andra frågor ställer Isak till Alma. Ställer han några följdfrågor?

 

Filma Del 2 Intervjua i rätt miljö >

Tillbaka till Reporterskolan >