Filma del 2

Intervjua i rätt miljö

Välj inspelningsplats

Nu är det dags att intervjua och du måste bestämma en bra plats för intervjun.

VAR ska du intervjua personen och vad ska synas i bakgrunden på filmen? Tänk efter noga! Den som ser på din film ska naturligtvis kunna se och höra intervjupersonen tydligt.

Men det är också viktigt att filmen visar hur det kan se ut på den plats där intervjupersonen håller på med sin aktivitet. Gör gärna följande övning under Skriva.

 

Gör övningen ”Vilken bild passar inte?” på LÄTT

Lätt

Gör övningen ”Vilken bild passar bäst?” på MEDEL

Medel

 

 

 

Filma Del 2 Filma aktiviteten >

Tillbaka till Reporterskolan >