Husdjur

Fler husdjur i Sverige

Nu finns det husdjur i vart tredje hem i Sverige.

Övervikt kan göra husdjur ledsna

Fler av våra husdjur blir tjockare. Husdjuren lever ofta stillasittande liv med mycket mat. Övervikt hos djur kan leda till hälsorisker, men...