Innocarnival Skåne

Sydsvenskan: Idéverkstad på Cool Minds höjer InnoCarnivals-tempen

REPORTAGE. Klass 6 på Oxievångsskolan har fått upp farten i InnoCarnival Skåne.
Reporterskola

Sydsvenskan: TEMA: Globala hållbarhetsmålen / Hållbar energi för alla

REPORTAGE. Som en del av projektet InnoCarnival Skåne har Örtagårdsskolan besökt Tekniska museet i Malmö.