nyanlända

Bättre svenskundervisning för nyanlända

I höst ska Svenska Akademien testa en ny sorts svenskundervisning för nyanlända elever.

Friskolor har färre nyanlända

Friskolor tar emot färre nyanlända barn än vad de kommunala skolorna gör. Därför finns nu nya regler som ska göra det jämnare.

Många nyanlända barn mår dåligt

Många barn som har flytt till Sverige mår dåligt. Många sover dåligt, känner sig ledsna eller har svårt att koncentrera sig.   Hur mår ...

Olika många nyanlända på skolorna

Under förra året flyttade många till Sverige från andra länder. Men de nyanlända barnen sprids inte jämt över skolorna. På Möllevångsskolan ...