temperatur

Första isdygnet på två år

Den här veckan har Sverige upplevt sitt första isdygn på två år. Under ett isdygn är det minusgrader i 24 timmar.     Den här veck...

Rekordvarmt 2014

På 1860-talet började vi mäta temperaturen i Sverige. 2014 var det varmaste året hittills i svensk historia.