Barnkonventionen fyller 25 år

Pepparkakor håller upp skyltar. På skyltarna står budskap om barns rättigheter.

Fakta Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett internationellt avtal. I det står det att barn har egna rättigheter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Men det finns 4 grundläggande principer.

 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 2. Vi ska ha barnets bästa i åtanke vid alla beslut som påverkar barn
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
 4. All barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs vad som står i barnkonventionen

Den 20 november för exakt 25 år sedan godkände FN barnkonventionen. Den innehåller regler om barns rättigheter. 

Barnkonventionens 25-årsdag firas över hela världen. I Sverige firar folk på olika platser. Rädda Barnen bjuder till exempel på tårta i många av sina lokaler. Men även i klassrum, på gator och torg kommer människor hylla dagen.

I Malmö samlas människor utanför Stadshuset mellan klockan 12 och 13. Det blir musik, tal, teater och ballongsläpp.

Utmaningar och framsteg
Den 20 november 1989 godkände FN barnkonventionen. 193 länder följer reglerna i den. Men utmaningarna är fortfarande många. Miljontals barn kan inte gå i skolan. Och många barn är väldigt fattiga. Sedan 1989 har vi ändå gjort flera framsteg för barns rättigheter. Här är några exempel:

 • 1990 Sverige bestämmer sig för att följa barnkonventionen.
 • 1993 Sverige får en barnombudsman.
 • 2000 FN bestämmer att barn inte ska rekryteras till väpnade styrkor.
 • 2001 FN ordnar ett barnforum i sitt huvudkvarter i New York. 404 barn från hela världen är med. De är 8-18 år.
 • 2002 FN håller barntoppmöte. För första gången talar barn i FN:s generalförsamling.
 • 2005 Sveriges första barnahus öppnar.
 • 2013 Alla barn får rätt till vård i Sverige. Även de som inte har något papper som säger vilka de är.
 • 2014 Riksdagen berättar att barnkonventionen ska bli lag.

Källa: www.raddabarnen.se

Vad kan du om barnkonventionen? Testa dina kunskaper här 

Pepparkakor håller upp skyltar. På skyltarna står budskap om barns rättigheter.

 

Text: Viktor Drangnell Ek

Fakta Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett internationellt avtal. I det står det att barn har egna rättigheter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Men det finns 4 grundläggande principer.

 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 2. Vi ska ha barnets bästa i åtanke vid alla beslut som påverkar barn
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
 4. All barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs vad som står i barnkonventionen

För 25 år sedan godkände FN
barnkonventionen.
Den innehåller regler om barns rättigheter.

 

Barnkonventionens 25-årsdag firas
över hela världen.
Rädda Barnen bjuder
till exempel på tårta.

 

Även i klassrum, på gator och torg
kommer människor att fira dagen.

 

I Malmö samlas människor
utanför Stadshuset klockan 12-13.
Det blir musik, tal, teater och ballonger.

 

Utmaningar och framsteg
FN godkände barnkonventionen
den 20 november 1989.
193 länder följer reglerna i den.

 

Trots det kan miljontals barn
inte gå i skolan.
Och många barn är fattiga.

 

Sedan 1989 har mycket bra
ändå hänt för barns rättigheter.
Här är några exempel:

 

 • 1990 Sverige bestämmer sig
  för att följa barnkonventionen.
 • 1993 Sverige får en barnombudsman.
 • 2000 FN bestämmer att barn inte
  ska rekryteras till väpnade styrkor.
 • 2001 FN ordnar ett barnforum.
  404 barn från hela världen är med.
 • 2002 FN håller barntoppmöte.
  För första gången talar barn
  i FN:s generalförsamling.
 • 2005 Sveriges första barnahus öppnar.
 • 2013 Alla barn får rätt till vård i Sverige.
  Även de som inte har något papper
  som säger vilka de är.
 • 2014 Riksdagen berättar
  att barnkonventionen ska bli lag.

Källa: www.raddabarnen.se

Vad kan du om barnkonventionen? Testa dina kunskaper här 

Pepparkakor håller upp skyltar. På skyltarna står budskap om barns rättigheter.

Text: Viktor Drangnell Ek