Bredband viktigt för demokratin

Hur snabbt är ditt bredband? Licens: CC0 Public Domain / FAQ

Det är nödvändigt att ha internet för att hänga med i vårt digitala samhälle. Men internet är långsamt på många ställen i Sverige.

 

Många säger att det kan bli en digital klyfta. Alltså att vissa har snabbt internet och andra har långsamt. Annie Lööf är partiledare för Centerpartiet. Hon säger att en digital klyfta kan vara ett problem för demokratin.

 

Regeringen har ett mål. Inom fem år ska 9 av 10 svenskar ha tillgång till snabbt bredband. Men vi är långt ifrån målet.

 

Mikael Bengtsson är politisk journalist. Han jobbar på tidningen Norran. Mikael skriver att det kan få flera konsekvenser att alla inte har snabbt internet. Till exempel kan det vara svårare att ha företag eller studera på landsbygden. Dessutom blir fler och fler tidningar digitala. Alla får inte samma möjlighet att läsa dem.


 

Fundera och diskutera


  • Läser du någon tidning? Läser du den på webben eller i papper?
  • Är ditt internet snabbt eller långsamt?
  • Annie Lööf menar att en digital klyfta är ett problem för demokratin. Varför då?
  • På vilka sätt är det ett problem att alla inte har snabbt internet?

Hur är ditt internet?
Det är långsamt
på flera ställen i Sverige.
Vi behöver internet
för att få information.

 

Det är viktigt att få information.
Det är viktigt för demokratin.
Mycket information får vi
via internet.

 

Regeringen har ett mål.
Det är att 9 av 10
ska ha snabbt internet
inom 5 år.

 

Utan internet är det svårt
att studera, jobba och läsa tidningen.
En del tidningar finns bara
på internet.


 

Fundera och diskutera


  • Är ditt internet snabbt eller långsamt?
  • Varför är det ett problem
    att alla inte har snabbt internet?