Valår 2018

Flera lådor står i rad. Varje låda har en springa på ovansidan. En hand stoppar ner en lapp i springan i en av lådorna.

Den 9 september är det val i Sverige. Då får vuxna fylla i lappar om vilka de vill ska bestämma i Sverige. Lapparna läggs i särskilda lådor innan de räknas. Bild: shutterstock.com/Alexandu Nika.

Den 9 september 2018 är det val i Sverige. Då får vuxna rösta på vem de tycker ska styra vårt land.

 

Det är val vart fjärde år i Sverige, och i år är det valår. Det betyder att i år får vuxna i Sverige rösta om vilka politiker de vill ska bestämma i Sverige.

 

Valet är den 9 september. Men valet är egentligen tre val: val till kommunen, landstinget och riksdagen. Vilken kommun eller vilket landsting som man röstar i är olika beroende på var man bor. Men till riksdagen röstar alla.

 

Det är viktigt att så många som möjligt röstar i valet. Det är viktigt för att alla ska få sin röst hörd. Om det inte är så många människor i ett land som röstar i ett val, så vet man inte vad alla människor i det landet tycker.

 

För att så många som möjligt ska rösta är det viktigt att det är enkelt att rösta, och att det finns många duktiga politiker att rösta på. Det är också väldigt viktigt att alla vet hur ett val går till. Därför kommer MiniBladet ha olika fördjupningar under våren för att förklara mer om valet, vad politikerna tycker och vad som är ett parti.

 

Veckans fördjupning: Val i Sverige

 

Vad är demokrati?

 

I Sverige har vi demokrati. Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I ett demokratiskt land har människor möjlighet att vara med och bestämma vem som ska styra i landet. I Sverige gör vi det genom att rösta i val vart fjärde år.

 

Flera tecknade händer sträcker sig upp i luften. Händerna har olika färger.

 

Vad är riksdagen?

 

Riksdagen fattar beslut om saker som gäller hela Sverige och bestämmer Sveriges lagar. Det sitter 349 politiker i riksdagen. De kallas för ledamöter. Ledamöterna ser till att de beslut och lagar som riksdagen bestämmer stämmer överens med vad människor i hela landet tycker.

 

Ett stort pampigt brunt hus med många pelare och fönster. På taket är det räcken och stora statyer. Utanför är det gröna träd och buskar.
Sveriges riksdag sitter i riksdagshuset.

 

Vad är regeringen?

 

Regeringens uppgift är att styra landet. De ska göra det som riksdagen beslutar om, och de ska komma med förslag om vad riksdagens ska rösta om. De politiker som får sitta i regeringen tillhör de partier som har fått flest röster i valet.

 

Sveriges regering leds av statsministern. Just nu heter vår statsminister Stefan Löfven. Statsministern styr landet med hjälp av många andra ministrar som jobbar med andra saker, som till exempel utbildning eller miljö.

 

En grupp av människor står på en trappa. Kvinnorna har fina kjolar och kavajer, och männen har slips och kostym. Stefan Löfven har en mörkblå kostym och brunt tunt hår.
Det här är regeringen vi har just nu. Längst fram i mitten står statsminister Stefan Löfven. Bild: wikimedia commons/Frankie Fouganthin.

 

Hur går ett val till?

 

Alla som har ett svenskt pass, bor eller har bott i Sverige och är över 18 år får rösta. Några veckor innan valet skickas röstkort hem till de som får rösta. På röstkortet finns information om vallokaler, som är ställen där det går att rösta.

 

På valdagen går de som vill rösta till en vallokal som ligger nära dem. Där får de fylla i lappar om vilka politiker och politiska partier de tycker ska ha en plats i riksdagen. Det går även att lämna in en tom lapp, vilket betyder att de inte röstar på något parti alls.

 

Gula, vita och blåa lappar står i en låda. På lapparna står ett partinamn högst upp och nedanför är en lista.
Så här ser lapparna ut. De kallas för valsedlar. Bild: wikimedia commons/Edaen.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

I Sverige har vi val vart fjärde år.
I år är det val.
Därför kallas det här året för valår.

 

Valet är den 9 september.
I valet får vuxna rösta på
vem de tycker ska styra i Sverige.

 

I Sverige ska alla
få vara med och bestämma.
Därför är det viktigt att
så många som möjligt röstar i valet.

 

Det är också viktigt
att alla vet hur ett val går till.
Därför kommer MiniBladet ha
flera fördjupningar om valet under våren.

 

Veckans fördjupning: Val i Sverige

 

Vad är demokrati?

 

I Sverige har vi demokrati.
Det betyder att alla i Sverige
ska få vara med och bestämma i Sverige.

 

Därför har vi val.
I valen får vuxna säga
vem de tycker ska styra Sverige.

Flera tecknade händer sträcker sig upp i luften. Händerna har olika färger.

 

Vad är riksdagen?

 

Riksdagen bestämmer i Sverige.
De bestämmer över saker i hela Sverige.
Till exempel bestämmer de
om Sveriges lagar.  

 

I riksdagen sitter 349 politiker.
De kallas för ledamöter.

 

Ett stort pampigt brunt hus med många pelare och fönster. På taket är det räcken och stora statyer. Utanför är det gröna träd och buskar.
Sveriges riksdag sitter i riksdagshuset.

 

Vad är regeringen?

 

Regeringen ska styra landet.
De ska göra det
som riksdagen bestämmer.

 

Statsministern är den
som leder regeringen.
Just nu heter vår statsminister Stefan Löfven.

 

En grupp av människor står på en trappa. Kvinnorna har fina kjolar och kavajer, och männen har slips och kostym. Stefan Löfven har en mörkblå kostym och brunt tunt hår.
Det här är regeringen som sitter just nu. Längst fram i mitten står statsminister Stefan Löfven. Bild: wikimedia commons/Frankie Fouganthin.

 

Hur går ett val till?

 

När valet börjar närma sig
får de vuxna hem röstkort.
Röstkorten berättar om platser
där de kan gå och rösta.
Platserna kallas för vallokaler.

 

På valdagen går de vuxna
till vallokalerna.
Där får de fylla i lappar
om vilka de vill ska bestämma i Sverige.

 

Gula, vita och blåa lappar står i en låda. På lapparna står ett partinamn högst upp och nedanför är en lista.
Så här ser lapparna ut. De kallas för valsedlar. Bild: wikimedia commons/Edaen.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd
till vad Veckans fördjupning ska handla om.
Lös rebusen för att få reda på ledtråden!