Svensk får alternativt nobelpris

En schimpans

Tomas Persson fick nyligen Ig nobel.

Det finns ett alternativt nobelpris som heter Ig nobel. Det delas ut till forskare som inte håller på med ämnen som vanligen får nobelpriset. Tomas Persson fick nyligen Ig nobel.

 

Ig nobel kallas ett pris som delas ut till forskare som undersöker lite annorlunda saker. I år gick priset till en svensk forskare som heter Tomas Persson.

 

Tomas Persson undersöker schimpanser. Han undersöker hur aporna och människorna härmar varandra. Han kom fram till att människor och schimpanser härmar varandra ungefär lika mycket. Ungefär härmar människor och apor varandra en gång var tionde handling.

 

 

Det finns ett pris som heter Ig nobel.
Det är som ett nobelpris
fast för forskare som gör lite annorlunda saker.

 

I år var det en svensk som fick Ig nobel.
Den som fick det heter Tomas Persson.
Tomas Persson forskar på apor.

 

Tomar Persson undersöker hur apor och människor
härmar varandra.
Han kom fram till att apor och människor
härmar varandra lika mycket.