Många tycker att demokratin fungerar sämre

Flera knutna, uppsträckta händer.

Bild: shutterstock.com

I Sverige brukar vi lita på att demokratin fungerar bra, men på senare år är det fler och fler som inte tycker att den gör det längre. Det går att läsa i en ny undersökning.

 

Forum för levande historia är en myndighet i Sverige. De har i uppdrag att se till så att alla människor som bor i Sverige får kunskap om historia. De ska också arbeta för att stärka demokratin.

 

I en demokrati ska alla känna att de kan komma till tals. Till exempel står det i FN:s barnkonvention att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

Forum för levande historia ville ta reda på om alla känner att de kan komma till tals, och om de flesta litar på att demokratin fungerar är i Sverige i dag. Därför gjorde de en stor undersökning. De intervjuade över tusen personer i olika åldrar.

 

Undersökningen visade att tre av fem tycker att demokratin fungerar sämre än förut. Och det var så många som hälften som inte känner sig delaktiga alls eller bara lite delaktiga i demokratin.

 

– Alla måste få känna att deras deltagande och deras röst behövs. Det vilar inte på någon högre makt att ta hand om demokratin, varje enskild persons delaktighet är viktig, säger Ingrid Lomfors som arbetar på Forum för levande historia.

 

Fundera och diskutera:

 

 1. Vad tänker du på när du hör ordet demokrati?
 2. Varför är demokrati viktigt?
 3. Tycker du att det är lätt att påverka sånt som är viktigt för dig?

 

 

Erik Andersson

 1. Jag tänker på mig. Om det hade varit diktatur hade jag tänkt på Kim Jong Un eller Donald Trump.
 2. För att alla har rätt att säga vad de tycker.
 3. Ibland är det lätt.

 

 

Nils Paulsson

 1. Att alla får vara med och bestämma.
 2. Så att det inte är en person som bestämmer allt.
 3. Ibland, det beror på vad det är.

 

Liam Bäckström

 1. Att alla får vara med och bestämma.
 2. För att alla ska få säga sitt, som de vill säga.
 3. Ja, det är ganska lätt att få sin röst hörd. Till exempel när man vill göra något på träningen, som match.

 

Sverige är en demokrati.
Det betyder att alla
får vara med och bestämma.
Och att alla ska kunna påverka
det som händer i landet.

 

Många i Sverige har tyckt
att demokratin fungerar bra här.
De har litat på demokratin.

 

Men så är det inte längre.
Många tycker att demokratin
fungerar sämre än förut.

 

Många tycker också att det är svårt
att vara med och påverka.
Det är ett problem i en demokrati.

 

Fundera och diskutera:

 

 1. Vad tänker du på
  när du hör ordet demokrati?
 2. Varför är demokrati viktigt?
 3. Tycker du att det är lätt att påverka
  sånt som är viktigt för dig?

 

Erik Andersson

 1. Jag tänker på mig. Om det hade varit diktatur hade jag tänkt på Kim Jong Un eller Donald Trump.
 2. För att alla har rätt att säga vad de tycker.
 3. Ibland är det lätt.

 

 

Nils Paulsson

 1. Att alla får vara med och bestämma.
 2. Så att det inte är en person som bestämmer allt.
 3. Ibland, det beror på vad det är.

 

Liam Bäckström

 1. Att alla får vara med och bestämma.
 2. För att alla ska få säga sitt, som de vill säga.
 3. Ja, det är ganska lätt att få sin röst hörd. Till exempel när man vill göra något på träningen, som match.