Var femte elev har svårt för matte

En hand håller en penna ovanför ett mattetest

Ny forskning visar att en av fem tycker matte är svårt.

Var femte elev i högstadiet har problem med matte. Det visar ny forskning. Matten blir extra svår när talet ”x” dyker upp.

 

Många elever tycker att matte är svårt eller jobbigt. Ny forskning från Lunds universitet visar att en av fem elever har svårt för matte.

 

Ingemar Karlsson är mattelärare. Men de senaste åren har han forskat på varför många elever tycker det är svårt med matte. Han har kommit fram till att de flesta har inga problem med matte när det handlar om enkla tal med bara siffror. Men när bokstaven ”x” dyker upp i matten får många elever matteångest.

 

Eleverna och lärarna är dock inte överens om varför matten är så krånglig för vissa. Lärare menar att problemet ligger hos eleverna. Och eleverna säger att det blir jobbigt när de byter lärare ofta och skolmiljön är orolig.

 

Ingemar Karlsson tycker att mattelektionerna behöver göras om. Det behöver vara en bra arbetsmiljö när man jobbar med matte. Dessutom behöver lärare och elever prata mer om matte och varför det är svårt ibland.

 

I orginalartikeln finns tips på vad du kan göra om du tycker matte är svårt. 

Ämnet matte kan vara svårt för många.
Ny forskning visar
att en av fem elever har problem med matte.

 

Ingemar Karlsson är mattelärare.
Men de senaste åren har han forskat
på varför matte är svårt för vissa elever.

 

Han kom fram till att många får ångest
när matten blir svår.
Till exempel tycker många det är jobbigt
när talet ”x” dyker upp i matten.

 

Ingemar tycker att elever och lärare
borde prata mer om vad som är svårt med matte.
Då kanske färre elever får ångest av matten.