Två kvinnor och tretton män fick Nobelpris

Alfred Nobel avbildad på ett mynt.

Endast två kvinnor fick Nobelpris i år.

Nu har alla femton Nobelpris delats ut. Men bara två gick till kvinnor, resten av prisen gick till män.

 

Årets Nobelpris har delats ut men det är få kvinnor som fått pris. Inom vetenskapen är det särskilt tydligt. Nio vetenskapliga priser delades ut i kategorierna medicin, fysik och kemi och alla gick till män.

 

Pernilla Wittung-Stafshede arbetar för att öka jämställdheten på Chalmers tekniska högskola. Hon säger att kvinnor inte har samma möjligheter som män att lyckas som forskare. Det måste förändras om fler kvinnor ska ha chans att vinna Nobelpriset i framtiden.

 

En av de vinnande kvinnorna är Olga Tokarczuk som fick Nobelpriset i litteratur tillsammans med Peter Handke. Den andra kvinnan heter Esther Duflo. Hon delar priset i ekonomi tillsammans med Abhijit Banerjee och Michael Kremer.

Nobelpriset är ett fint pris
som forskare som kommit på bra saker får.
I år har femton Nobelpris delats ut.
Men bara två Nobelpris
har gått till kvinnor.

 

De två kvinnor som fick Nobelpris
var Olga Tokarczuk och Esther Duflo.
Tokarczuk fick pris i Litteratur
och Duflo fick pris i ekonomi. 

 

Men i naturvetenskapliga kategorier
fick inga kvinnor pris.
Naturvetenskap är ämnen som till exempel
kemi, fysik och medicin.

 

Pernilla Wittung-Stafshede arbetar på Chalmers.
Det är en teknisk högskola i Göteborg.
Hon säger att det är svårare för kvinnor
att lyckas som forskare.
De får inte samma möjligheter som män.