Barnkonventionen fyller 30 år

Ett barn håller om ett annat barn.

I dag den 20 november fyller Barnkonventionen 30 år.

I dag, den 20 november, är det 30 år sedan FN:s Barnkonvention började gälla. I januari blir det svensk lag att följa Barnkonventionen.

 

Barnkonventionen är en gemensam lista på olika rättigheter som barn ska ha. 196 länder i världen följer Barnkonventionen. Från och med 1 januari 2020 ska det bli lag att följa Barnkonventionen i Sverige.

 

Den 20 november 1989 bestämde många av världens länder att barn har rättigheter. Barnkonventionen har gjort livet bättre för väldigt många barn runt om i världen. Här är några exempel:

 

Hälsa

Det är faktiskt farligt att födas. Men idag är det mycket säkrare än förr i tiden. Idag överlever dubbelt så många barn som för bara 30 år sedan. Detta beror på att många länder samarbetat med att ge mammor stöd för att föda barn på ett säkert sätt.

 

Utbildning

Hälften så många missar skolan i dag än för trettio år sedan. För trettio år sedan var det 120 miljoner barn som inte gick i skolan, i dag är det 64 miljoner barn. Det är fortfarande många som inte går i skolan, men det är en stor förbättring.

 

Politiska rättigheter

Barnkonventionen säger att barn har rätten att uttrycka sina åsikter och engagera sig politiskt. Ett bra exempel är Greta Thunbergs skolstrejk som inspirerat barn i hela världen när det gäller klimatfrågan.

 

Minskat våld mot barn

Sverige var det allra första landet i världen att förbjuda våld mot barn. När Barnkonventionen började gälla var det förbjudet i endast tre länder. I dag har över femtio länder förbjudit vad som brukar kallas för barnaga.

 

Förbud mot barnäktenskap

Fler länder har höjt åldern för att gifta sig från 15 till 18 år. I år har femton procent färre unga kvinnor gifts bort jämfört med förra året.

 

En pojke och en flicka som skrattar.
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.

 

Här är fem saker som står skrivet i Barnkonventionen:

1. Du har rätt till att vara dig själv.

Du är barn tills du fyller 18 år. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt. Du har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt. Du är unik och har rätt att ha ett eget namn. Du har rätt att bo i ditt land och att veta vem du är.

 

2. Du har rätt till åsikter och utbildning

Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Du har rätt att berätta vad du tycker och tänker. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Ingen får bestämma över dina tankar. Du har rätt att veta och förstå det som händer i din omvärld.

Du har rätt att gå i skolan. Skolan ska lära dig att ta ansvar och att respektera dina medmänniskor. Du har rätt till fritid, lek och vila.

 

3. Du har rätt till att få hjälp i ett annat land

Du som kommer som flykting har rätt till skydd och hjälp. Om du kommer ensam ska du få hjälp att återförenas med din familj. Om du tillhör en minoritetsgrupp har du rätt till din grupps språk, kultur och religion.

 

4. Du har rätt till att vara skyddad

Du ska skyddas från alla former av våld och saker som kan skada dig. Om du har råkat illa ut har du rätt att få hjälp att må bra igen. Om du har ett handikapp har rätt till ett bra liv. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och träning. Du har rätt att känna dig trygg där du bor och rätt till bra mat och ordentliga kläder.

 

5. Föräldrars och vuxnas ansvar

Du har rätt att få vara med dina föräldrar och de har ansvar för att du lever och utvecklas på bästa sätt. Om inte din familj kan ta hand om dig har du rätt att tas om hand på ett sätt som är bra för dig.

Läs vår fördjupning om Ba1rnkonventionen

 

Vill du jobba med Barnkonventionen och få ditt jobb publicerat på MiniBladetshemsida?
Läs om hur du gör för att jobba med Barnkonventionen.

FN är en organisation.
De jobbar för mänskliga rättigheter
och för att länder ska samarbeta med varandra.

 

Tack vare FN samarbetar många länder
för barns rättigheter.
FN har skrivit ett viktigt dokument
som heter Barnkonventionen.

 

Barnkonventionen går ut på
att alla länder ska samarbeta för barns rättigheter.
Nästa år blir Barnkonventionen också
en svensk lag.

 

Det betyder att Sverige måste följa
det som står i Barnkonventionen.
Därför måste Sverige se till
att alla barn får sina rättigheter.

 

Läs mer om Barnkonventionen i vår fördjupning.

 

Arbeta med Barnkonventionen!