Kläder är svåra att återvinna

En stor container med sopor. Ur containern hänger det slängda kläder.

Endast en procent av alla kläder återvinns.

Kläder

Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo kläder. 8 av de här kilona slängs. Det betyder att vi slänger kläder för 1 000 miljarder kronor – varje år.

Kläder släpper ut mer växthusgaser än alla flyg och båtar tillsammans. Av 48 miljoner ton kläder är det bara en procent som återvinns. 

 

I Sverige använder vi ett klädesplagg sju gånger innan vi gör oss av med det. Hade vi använt samma plagg 14 gånger så hade klädernas påverkan på klimatet halverats. Men helst ska varje plagg användas mycket längre innan det slängs.

 

Om kläderna innehåller plast är det också dåligt för miljön. Plasten släpps ut i vattnet varje gång vi tvättar kläderna.

 

Företagen som tillverkar kläderna släpper ut 1,2 miljarder ton koldioxid varje år. Det är mer än både flyget och båttrafiken. Varje år tillverkas 48 miljoner ton nya kläder. Men endast en procent kan återvinnas och bli nya kläder.

 

Jackor som hänger i en affär.
Det bästa för miljön är att använda kläder länge och handla i second hand-affärer.

 

Varför återvinner vi inte kläderna då? Varje klädesplagg innehåller olika fibrer. De här fibrerna behöver kunna skiljas åt från varandra för att plagget ska kunna återvinnas. Det här är väldigt komplicerat och håller på att utvecklas. I Varberg arbetar ett företag med att skilja polyester från bomull.

 

Det bästa för miljön är att vi inte köper så mycket nya kläder. Försök att använda varje plagg så länge som möjligt och handla gärna dina kläder i second hand-butiker.

Kläder är väldigt svåra att återvinna.
Kläder släpper faktiskt ut mer koldioxid
än både flygplan och bilar tillsammans.

 

Kläder består av olika fiber.
För att återvinna kläder
måste fibrerna skiljas åt.
Det är väldigt svårt att göra.

 

Dessutom använder svenskar
ganska mycket kläder.
I Sverige använder vi ett plagg
ungefär sju gånger.

 

Ett tips för att bli miljövänligare
är att använda kläderna många fler gånger.
Och när man köper nya kläder
kan man köpa dem i andra hand.