Idag är det den samiska nationaldagen

Bild av Jeltz.

Den 6 februari firas den samiska nationaldagen. Samer är ett av världens urfolk och dagen firas till minne av det första samiska landsmötet. I Jokkmokk har kungen och drottningen blivit inbjudna att delta i firandet.

 

Den samiska nationaldagen firas på flera platser, bland annat i Jokkmokk. Jokkmokk ligger i norra Sverige och just nu pågår Jokkmokks marknad. Den hålls i februari varje år.

 

I Jokkmokk firas nationaldagen tillsammans med kungen och drottningen. De har blivit inbjudna av Sametinget för att fira och uppmärksamma den samiska kulturen. Sametinget är en statlig myndighet och ett samiskt parlament som ska vara samernas röst i Sverige. Kungaparet kommer bland annat att hälsa på i en sameskola, besöka ett samemuseum och åka rensläde.

 

Dagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Norge år 1917. Det var första gången som samer från de olika områdena samlades för att diskutera gemensamma frågor. Elsa Laula Renberg var en av de som tog initiativet till mötet. Hon var aktiv i kampen för samers rättigheter och kämpade för att samiska kvinnor skulle få vara med och bestämma.

 

 

Veckans fördjupning – Samer

 

Samer

Samer är ett av världens urfolk och är en nationell minoritet i Sverige. Det betyder att den svenska staten ska skydda den samiska kulturen och språket. Samer har under lång tid levt på jakt, fångst, fiske och renskötsel. I Sverige bor det mellan 20 000-35 000 samer. De har ett eget språk, samiska, som i Sverige delas in i sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska.

 

Bild av: Hélène Edlund

 

 

Sápmi

Samer har ett gemensamt landområde, Sápmi, som fanns långt innan de nordiska ländernas gränser kom till. Sápmi sträcker sig över de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Sápmi har en egen flagga. Flaggans färger kommer från den traditionella samiska klädedräkten. Cirkeln är en symbol för solen och månen.

 

Bild: BlankMap-Europe.png

Samisk kultur

Samerna har en egen klädedräkt som heter kolt på svenska. Den kan se lite olika ut beroende på vilken del av Sápmi man kommer ifrån. Renen är ett viktigt djur för samer och 10 procent av samerna i Sverige arbetar med renar. En del samer arbetar med turism, konst, slöjd och musik. Många samer har vanliga jobb i det svenska samhället.

 

 

Sametinget och politik

Under 1800-talet ville den svenska staten komma åt naturtillgångarna i norra Sverige. Då trängdes samerna och rennäringen undan. Samerna började diskrimineras och blev illa behandlade. Bland annat tvingade man samiska barn att gå i svenska skolor och förbjöd dem att prata samiska. Det gjorde att samerna började samla ihop sig för att kämpa för sina rättigheter. 1993 bildades Sametinget som ska vara samernas röst i Sverige.

 

 

Källor

Nationalencyklopedin

Sametinget: https://www.sametinget.se/urfolk, https://www.sametinget.se/

Nordiska museet: https://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/samer,

http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/vilka-ar-de-nationella-minoriteterna.htm

Bildlicens

Idag är det den samiska nationaldagen.
Samer är människor som har bott i Sverige
mycket längre än vad Sverige har funnits.

 

Samerna i Sverige har ett eget parlament.
Det betyder att de har ungefär
en egen riksdag.
Den heter Sametinget.

 

Sametinget är också en myndighet i Sverige.
Den ska representera alla samer
så deras röst och vilja också blir hörda.

 

Samernas nationaldag firas till minne
av det första mötet som sen blev Sametinget.
Samernas första möte den 6 februari 1917
i Norge.

 

 

Veckans fördjupning – Samer

 

Samer

Samer är ett urfolk.
Urfolk är människor som levde på ett ställe
innan det stället blev ett land.
Samerna är en nationell minoritet i Sverige.
Därför ska den svenska staten
skydda den samiska kulturen och språket.

 

Det bor ungefär 20 000 till 35 000 samer i Sverige.
De har ett eget språk som heter samiska.
Men det finns många dialekter av samiska
och olika dialekter kan vara mycket olika varandra.

 

Bild av: Hélène Edlund

Sápmi

Samerna har ett gemensamt land.
Det heter Sápmi.
Sápmi ligger i de norra delarna
av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

 

Sápmi har också en egen flagga.
Flaggans färger kommer från
traditionella samiska kläder.

 

Bild: BlankMap-Europe.png

Samisk kultur

Samerna har en egen klädedräkt.
På svenska kallas den för kolt.

 

Renar är viktiga djur för samer.
Ungefär 10 procent av samerna
jobbar med att ta hand om renar.

 

Sametinget och politik

Under 1800-talet ville den svenska staten
använda naturen som samerna bodde i.
Därför blev samerna illa behandlade
av svenskar och den svenska staten.

 

Till exempel var samerna tvugna
att gå i svenska skola och prata svenska.
Men samerna ville ha kvar sin kultur
och därför bildade de Sametinget.