Ordet mamma lika gammalt som stenåldern

En flicka pussar sin mamma

Mamma heter ungefär likadant på de flesta språk. Foto: Pixabay.

Exempel på basala ord

mamma, pappa
hit, dit
jag, du, vi
aska, blåsa, moln
näsa, bröst, ben, hud, knä, öra, tunga, horn
hosta, nysa
gapa, gäspa
ljus, mörk, vit, röd
stor, liten, vid, rund, kort, sträv

Ungefär 40 ord finns i de flesta språk i världen. Forskare från Lunds universitet tror att det beror på att orden är lätta att uttala. 

 

Det finns ord som låter ungefär likadant på alla språk. De här orden kallas för basala ord och har ungefär likadana ljud oavsett vilket språk de sägs på. Till exempel innehåller ordet för mamma nästan alltid ett m och ordet för näsa innehåller nästan alltid ett n.

– Mamma har troligen hetat mamma redan på förhistorisk tid och sen har det bara fortsatt på det sättet, säger Gerd Carling i en artikel från Lunds universitet.

 

Hon är en av forskarna bakom den nya studien om ordens likhet vid Lunds universitet. 

 

De flesta av våra ord har förändrats med tiden. Till exempel har ordet frater med tiden förändrats till broder på svenska. Men de basala orden följer inte samma utveckling.

 

De basala orden har en stark koppling mellan ljud och betydelse. De fortsätter alltså att betyda samma sak år efter år, som till exempel mamma eller pappa.

 

De basala orden är också de första orden som ett barn lär sig.

– Hemligheten ligger alltså i barns språkinlärning och dess mekanismer. Det handlar om artikulation, säger Gerd Carling.

 

Eftersom de basala orden är lätta att säga så fortsätter de låta likadant, generation efter generation. 

Det finns många språk i världen.
Och alla låter på sitt egna sätt.
Men även om det finns så många skillnader
så finns det vissa ord som låter ganska lika
på de flesta språk i världen.

 

Ord som låter ganska lika i de flesta språk
kallas för basala ord.
Det är till exempel ord som mamma och pappa.

 

Gerd Carling är forskare vid Lunds universitet.
Hon har skrivit en artikel om basala ord.
Hon säger att de basala orden liknar varandra
eftersom de är ord man lär sig väldigt tidigt.
Och de är också ord som är lätta att säga. 

 

Eftersom basala ord är lätta att säga
ändras det inte så mycket över tid.
Därför låter de också ungefär likadant
i de flesta av världens språk.