Knasigaste träden har blivit utsedda

Knasigaste träden har utsetts.

Knasiga träd från Bohuslän. En bonusbild till vänster samt vinnarbilden på en dansande tall till höger. Foto: Peter Hague/Alfred Skogberg

I somras bad Skogssällskapet människor att skicka in bilder på knasiga träd. Nu har 25 träd blivit utsedda till Sveriges knasigaste.


Skogssällskapet är en organisation som arbetar med skogar i Sverige och i andra länder. Under sommaren bad Skogssällskapet människor att ta bilder på knasiga träd i Sverige.


På Skogssällskapet arbetar hållbarhetschefen Karin Fällman Lillqvist.

– Efterlysningen av de knasiga träden har väckt ett otroligt engagemang. Många svenskar har tagit sig ut i naturen för att upptäcka den mångfald som finns, säger Karin Fällman Lillqvist i ett pressmeddelande.


Nu har Skogssällskapet valt ut bilder på 25 knasiga träd. De har valt ut ett träd för varje landskap i Sverige.


Skogsbruk är viktigt i Sverige. Det betyder att skogen används för att få virke. Träd blir planterade för att sedan bli nerhuggna. Virket kan sedan användas till att till exempel bygga hus och göra papper. Men knasiga träd är inte särskilt användbara som virke. De får därför ofta stå kvar när de andra träden sågas ner. Knasiga träd kan därför bli väldigt gamla.


Bilder på fler knasiga träd från Skogssällskapet:

Skogssällskapet är en organisation.
De arbetar med skogar i Sverige
och i andra länder.
Under sommaren bad Skogssällskapet människor
att ta bilder på knasiga träd i Sverige.

 

Nu har Skogssällskapet valt ut bilder
på 25 knasiga träd.
De har valt ut ett träd
för varje landskap i Sverige.

 

I Sverige är skogen väldigt viktig.
Den är viktig både för miljön och djuren
som finns i skogen.
Men den är också viktig för att
vi ska få virke i Sverige.

 

Virket kan vi sälja till andra länder
eller använda för att bygga till exempel hus med.
Men knasiga träd är inte så bra för virke.
Därför behöver de inte huggas ned.
Det gör så att knasiga träd
kan bli väldigt gamla.

 

Här är några bilder på
knasiga träd runtom i Sverige.

Västmanland. Kandelabergran utanför Fagersta. Foto: Pentti Korhonen
Södermanland. Knuttall längs Sörmlandsleden. Foto: Margot Örn.
Skåne. En sälg slukar en grind mellan Skepparslöv–Ovesholm. Foto: Ragnar Nilsson
Norrbotten. En björk kramar en tall vid Ängesån i Lansjärv. Foto: Magdalena Ogniewska
Halland. Ett krypande träd i Torsviks hamn. Foto: Marianne Qvist Boholm.