Avloppsvatten kan bli dricksvatten

Alla behöver hjälpas åt att inte slösa med dricksvattnet i sommar. Foto: Shutterstock.

Ett reningsverk i Kivik arbetar med att kunna göra om avloppsvatten till dricksvatten. Vattnet ska också användas till att vattna till exempel åkrar, parker och trädgårdar.

Det är en torr och varm sommar. Flera kommuner i Sverige har sagt att vi inte ska vattna. Alla ska dessutom försöka att inte slösa på dricksvattnet.

I den skånska orten Kivik finns ett reningsverk som håller på att rena avloppsvatten. I ett pressmeddelande skriver de att deras renade vatten har lika bra kvalitet som de stora sjöarna i Sverige.

Det handlar bland annat om att försöka få bort rester från läkemedel och andra föroreningar från avloppsvattnet.

– Om vi kan återanvända ett renat avloppsvatten kan vi använda mindre dricksvatten i framtiden och då sparar vi resurser, säger Michael Cimbritz till SVT. Han är docent i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Kivik ligger på Österlen i Skåne där det finns många äppelodlingar. Det renade vattnet är tänkt att kunna användas till att vattna äppelodlingarna där.

Nu fortsätter arbetet med att försöka göra avloppsvattnet till vatten som faktiskt går att dricka.

– Till hösten ska vi förhoppningsvis ha en mindre anläggning, en så kallad vattenkiosk, där vi ska göra en slutbehandling och visa att vi kan göra det till dricksvatten, säger Stefan Blomqvist till SVT.

Han är avdelningschef på Österlen VA som sköter vatten och avlopp i Tomelilla och Simrishamns kommun.
Fundera och diskutera

  1. Hade du kunnat tänka dig att dricka renat avloppsvatten?
  2. Tänker du på hur mycket vatten du använder?
  3. Har du någon annan idé på hur vi kan spara på vatten?

I Kivik ligger ett reningsverk.
De som jobbar där försöker göra
så att avloppsvatten ska gå att dricka.

 

Avloppsvatten är allt vatten
som rinner ner i avloppet.
Till exempel blir vattnet som vi använder
när vi duschar eller är på toaletten avloppsvatten.

 

Reningsverket i Kivik försöker att göra avloppsvatten
så rent att det ska gå att dricka.
Då behöver vi använda mindre vatten
vilket är bra för miljön.

 

I Kivik finns det många äppelodlingar.
Därför ska reningsverket använda det renade vattnet
till att vattna äppelodlingarna.
Men till hösten ska de försöka bevisa
att deras vatten också går att dricka.

 

Fundera och diskutera

  1. Hade du kunnat tänka dig att dricka renat avloppsvatten?
  2. Tänker du på hur mycket vatten du använder?
  3. Har du någon annan idé på hur vi kan spara på vatten?