Elever med NPF-diagnoser får dålig hjälp

En av tio elever har en NPF-diagnos. Foto: Taylor Flowe/Unsplash

Många elever har någon form av NPF-diagnos. Men nu visar en undersökning från Skolinspektionen att många av eleverna inte får tillräcklig hjälp i skolan. 

Ett av tio barn i Sverige har någon form av NPF-diagnos. NPF står för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Det finns många olika NPF-diagnoser. Två exempel på NPF-diagnoser är adhd och dyslexi. Elever med adhd kan ha väldigt svårt att koncentrera sig på lektionerna och dyslexi betyder att man har svårt att läsa och skriva. 

NPF-diagnoser kan göra det svårare att klara av skolan. Nu har Skolinspektionen därför undersökt hur skolor hjälper elever med NPF-diagnoser. Skolinspektionen är en myndighet som kollar så att Sveriges skolor fungerar bra.

Skolinspektionens undersökning visar att många skolor inte hjälper elever med NPF-diagnoser tillräckligt bra. Det kan hända att lärarna har dålig koll på vilka elever som har NPF-diagnoser. Då får inte eleverna den hjälp de behöver.

Siri Morawski jobbar på Skolinspektionen. Hon säger att det händer att andra elever inte vill göra grupparbeten med elever som har NPF-diagnoser. Då behöver lärarna hjälpa till så att grupparbetet fungerar. 

– Man upplever att andra elever suckar när man hamnar i samma grupp när det är grupparbeten. Det kan handla om att man har svårigheter att förstå sin roll och bidra i gruppen, säger hon till nyhetsbyrån TT. 

Men det finns också skolor som är bra på att hjälpa elever med NPF-diagnoser. Vissa av skolorna som Skolverket undersökte gjorde ett väldigt bra jobb. Det betyder att det går att hjälpa alla elever med NPF-diagnoser på ett bra sätt.

– Det är otroligt roligt att man jobbar bra och ger de här eleverna bra förutsättningar, säger Siri Morawski.

Vissa människor har svårare
att lära sig saker än andra.
Det kan bero på många olika saker.
Men ibland beror det på
att de har en typ av funktionsnedsättning.

 

Det finns många olika funktionsnedsättningar
som kan göra det svårt att lära sig saker.
De brukar förkortas NPF.
En typ av NPF är till exempel autism
och en annan typ är adhd.

 

I Sverige har ungefär ett av tio barn
någon typ av NPF.
De som har det kan ha svårt
att hänga med i skolan.

 

Därför måste skolan hjälpa elever med NPF
så att de också kan lära sig saker.
Men många skolor är inte så bra på det.

 

Skolverket är en myndighet
som jobbar med skolor.
Skolverket har undersökt många skolor
för att se hur de hjälper elever med NPF.

 

Skolverket säger nu att många skolor
inte gör tillräckligt för att hjälpa elever med NPF.
Därför måste skolorna göra mer
för att hjälpa eleverna med NPF, säger Skolverket.