Det går sämre för svenska elever

Foto: Shutterstock

Nu har resultatet kommit från en undersökning som heter Pisa. Pisa-undersökningen visar att svenska 15-åringar har blivit sämre i skolan.

Den här veckan har många pratat om Pisa-undersökningen. Den undersöker hur bra 15-åringar i olika länder är på matte, läsförståelse och naturvetenskap.

Det här året visar undersökningen att svenska 15-åringar har blivit sämre på alla de tre ämnena sedan förra gången undersökningen gjordes.

Men de svenska eleverna är inte ensamma. Elever i många länder i världen har blivit sämre än förra gången. Aldrig tidigare har eleverna blivit så mycket sämre mellan två Pisa-undersökningar.

Enligt människorna som gör Pisa-undersökningen kan det bero på covid-pandemin. Då stängde många skolor runt om i världen. Men i Sverige var grundskolorna öppna.

Nu pratar många om vad det mer kan finnas för anledningar till att eleverna i Sverige har blivit sämre.

Vissa säger att skolan måste hjälpa eleverna mer. De vill särskilt att elever som inte är födda i Sverige ska få mer hjälp. De vill också att elever vars föräldrar inte har så mycket utbildning ska få mer hjälp.

Sveriges skolminister Lotta Edholm från partiet Liberalerna har också förslag på hur eleverna ska bli bättre.
– Vi behöver gå tillbaka till grunderna. Det handlar om färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna, säger hon till SVT.

Fundera och diskutera

1. Varför tror du att det har gått sämre för eleverna?

2. Hur kan skolan hjälpa eleverna?

3. Vilket skolämne tycker du är svårt? Varför?

Det har kommit en ny undersökning
som heter Pisa-undersökningen. 

 

Pisa-undersökningen tittar på
hur bra elever från hela världen är i skolan.
Eleverna får göra prov i tre ämnen.
Ämnena är matte, läsförståelse och naturvetenskap.

 

Årets Pisa-undersökning visar
att svenska elever har blivit sämre
i matte, läsförståelse och naturvetenskap.
Det har elever i många länder också blivit.  

 

De som gör Pisa-undersökningen
säger att resultatet kan bero på pandemin.
Under pandemin var det nämligen många
som var tvungna att lära sig på distans.
Men i Sverige var grundskolorna öppna. 

 

Fundera och diskutera:

1. Varför tror du att det har gått sämre för eleverna?

2. Hur kan skolan hjälpa eleverna?

3. Vilket skolämne tycker du är svårt? Varför?