Veckans fördjupning: Klimatsmart resande

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Powerpoint Klimatsmart resande

 

 

 

 

Earth Overshoot day har nyss passerat. I stort har också 2019 varit starkt färgat av diskussioner kring flygplans och andra transportmedels utsläpp, inte minst med Greta Thunberg i spetsen. En helt ny rörelse som ifrågasätter flyget håller på att bildas. Därför handlar Veckans fördjupning om just flygets utsläpp och klimatsmart resande. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

 

 

Bilder till fördjupningen

 

2019-04-13

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar