Arbetande kvinnor som drar det tyngsta lasset hemma riskerar att dö tidigare i stressrelaterade sjukdomar.  Det menar forskare efter att ha studerat drygt 400 000 svenska mödrar. 

 

Kvinnor tar generellt ett större ansvar för hemmet än vad män gör. Påverkar ansvaret för både hem och arbete kvinnornas hälsa? Enligt en grupp forskare vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, är svaret ja. 

– Det som förvånade mig under arbetets gång var att hälsoeffekterna av den dubbla bördan av familj och arbete skulle vara så stora, säger Johan Vikström, forskare vid IFAU och en av personerna bakom rapporten.

Johan Vikström
Johan Vikström. Foto: Linus Liljeberg

Enligt forskarna så leder ett ökat ansvar hemma till att livslängden förkortas. Om du som kvinna dessutom gör karriär och arbetar mycket så ökar risken till förtidig död ytterligare. Med det sagt så betonar forskarna att detta inte betyder att kvinnor borde stanna hemma istället för att arbeta.

– Våra resultat visar att kvinnor, och troligen män, riskerar förtidig död om de kombinerar familj och karriär på ett ojämlikt sätt. Det gäller i genomsnitt och inte för alla familjer. Vissa familjer lyckas hantera samspelet mellan familj och arbete på ett bra sätt men i vissa familjer får kvinnor ta alltför stor del av familjeansvaret och det kan leda till de hälsoeffekter vi ser, säger Johan Vikström.

 

I studien har forskarna studerat kvinnor födda mellan 1925 och 1935 och som fick sina första barn under perioden 1950 till 1970. 

 

För att ta reda på om en ökad belastning hemma påverkade kvinnornas livslängd jämfördes dödligheten bland förstföderskor som fick tvillingar med kvinnor som endast fick ett barn.

 

Forskarna menade att ett rimligt antagande är att tvillingmammors arbetsbörda hemma är större jämfört med kvinnor som endast föder ett barn.

 

Det visade sig då att 13 procent fler tvillingmammor dog mellan åldrarna mellan 55 och 85 jämfört med övriga mammor i studien. Det framkom även att dödligheten var högre bland de tvillingmammor som förvärvsarbetat mer. Forksarna kunde se en ökning av antalet dödsfall i stressrelaterade sjukdomar så som hjärtskukdomar samt i sjukdomar relaterade till rökning.

 

Läs rapporten i sin helhet på IFAU.se.

 

 

 

 

 

Av Anna Hultberg

Fler Tips!