Drag Queen Story Hour – en normkreativ sagostund

Dragqueensen Lady Busty och Miss Shameless sprider sitt glitter när de läser normkreativa sagor för barn på bibliotek runt om i Sverige.

 

Drag Queen Story Hour är ett koncept som startades av författaren och poeten Michelle Tea i San Fransisco 2015. Idén bakom konceptet är att skapa sagostunder som är mer inkluderande och som utmanar könsnormerna och ger barnen positiva förebilder.

 

Malmöbaserade Lady Busty och Miss Shameless gjorde sin första sagostund under Malmö Pride 2017 och är sedan dess ambassadörer för Drag Queen Story Hour i Sverige.

 

De beskriver Drag Queen Story Hour som en mysig sagostund med glädje där de vill att barn och vuxna känner att de får en ökad fantasi och lust till att läsa högt tillsammans. Sagostunden formas på barnens villkor och de använder tecken som stöd (TAKK) under sagostunderna.

 

Men vilka är då Lady Busty och Miss Shameless?

– Vi är två glädjespridande dragqueens som vill vara positiva queera förebilder. Vi brinner för allas lika värde och rätten att få vara den en vill. Vi har båda upplevt mobbing och utanförskap i tidig ålder och vill motverka alla former av exkludering.

– Vi gillar att showa, spela bingo, vintagekläder, glitter och älskar att läsa sagor och berättelser högt för barn och vuxna.

 

Vad får barn och vuxna för upplevelse när de kommer till er sagostund?

– Vi tar på ett pedagogiskt sätt upp olika ämnen genom sagorna och vi skapar en normfri grund där barn kan få öka sin förståelse för olikheter och att alla är lika mycket värda.

– På Drag Queen Story Hour har fantasin och sagan inga normer eller gränser. På våra sagostunder får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är.

 

Hur upplever ni mötet med barnen som ni läser sagorna för?

– Barn är den ärligaste publiken och säger direkt vad de tycker och tänker. Det är ett magiskt möte med glädje och mycket nyfikenhet.

 

Finns det några frågor och diskussioner som ofta uppstår med barnen?

– Vi är väldigt lyhörda på vad barnen vill fråga och prata om så det är väldigt olika på varje sagostund. Vi skapar en trygg plats där en kan uttrycka sig och prata om vad en vill.

 

Vad vill ni att barn och vuxna tar med sig efter er sagostund?

– Vi vill att alla ska känna sig sedda och ha fått chansen att uttrycka sig. Vi vill öka förståelsen för allas lika värde och hjälpa dem att stärka tron på sig själva.

 

Varför är Drag Queen Story Hour viktig?

– På våra sagostunder ger vi barnen positiva queera förebilder som utmanar könsnormerna. Syftet är att barn ska få med sig att dom har rätt att vara som dom är, oavsett vilken identitet de har, hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Vi är alla olika och har rätt att vara det.

 

Vilka är era bästa barnbokstips?

– Åh det finns så många bra böcker nu och om vi måste välja några favoriter får det bli dessa

“The hips on the drag queen goes swish, swish, swish”
Författare: lil miss hot mess
Illustratör Olga de Dios

 

 

 

”Prinsessan Victoria”
Författare: Kristina Murray Brodin
Illustratör: Kajsa Lind

 

 

 

”Min nya Familj”
Författare/illustratör: Renata Galindo

Fler Tips!