Föräldrar påverkas olika av att ha cancersjukt barn

 

Mammor och pappor med cancersjuka barn påverkas på olika sätt enligt en ny studie vid Uppsala universitet. Mammors ekonomi påverkas till exempel i ett tidigt skede, medan effekterna för papporna kommer först senare.

 

Studien visar att mammornas inkomst sjönk i högre grad på kort sikt när deras barn drabbats av cancer. Något som forskarna tror beror på att mammor oftare går ner i arbetstid och är med sina barn mer under sjukhusvistelsen.

 

– Vad vi vet är att mammorna i större utsträckning har kontakt med sjukvården och att de deltar mer aktivt i barnets vård i ett initialt skede. Det innebär att mammorna får ett socialt stöd och en uppbackningen som de har nytta av när de sedan går tillbaka till arbetslivet, säger forskaren Mattias Öhman som är nationalekonom vid institutionen för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

 

För papporna var det tvärtom, deras inkomster påverkades mer negativt på lång sikt.

 

– Vad det verkar som är att papporna å andra sidan jobbar på och bygger därmed inte upp samma personliga nätverk och stöd från sjukvården.

 

Något som Mattias Öhman och hans forskarlag tror kan få konsekvenser som inte bara handlar om ekonomi, utan även om pappans och barnets hälsa.

 

– Att de cancersjuka barnens pappor inte inkluderas tidigt påverkar inte bara pappornas hälsa utan även barnets möjlighet att rehabiliteras efter sjukdomen. Då underlättar det att alla i familjen mår bra, säger Mattias Öhman.

 

I studien har man utgått från 4 000 mammor och 4 000 pappor vars barn drabbades av cancer i Sverige mellan åren 1995 och 2006. Undersökningen bygger på registerdata där man har samkört inkomstdata från Statiska centralbyrån med Socialstyrelsens sjukvårdsdata.

 

– Det är en av av fördelarna med systemet med personnummer som vi har i Sverige att det går att kombinera uppgifter från två olika register på det här viset, säger nationalekonomen Mattias Öhman.

 

 

 

Magnus ser lite finurlig ut. Han har rusigt hår och skäggstubb.Text: Magnus Erlandsson

Fler Tips!