Besökare på mässan trängs bland montrar och bokförlag.
BokmŠässan 2018. Foto: Niklas Maupoix

Medievetenhet – ett tema på årets bokmässa

 

Den årliga bokmässan i Göteborg närmar sig, 26-29 september, och ett av temanen är ”Medievetenhet.” MiniBladet kommer att vara med på två samtal, och med läromedlet Reporterskolan utgiven på Natur & kultur. 

 

“Särskilt skolans och bibliotekens roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten är avgörande för det demokratiska samhällets utveckling. Mediekunniga lärare leder till mediekunniga elever, vilket på sikt etablerar mediekunniga samhällen” står det på bokmässans egen hemsida om det valda temat.

 

MiniBladets grundare Maria McShane deltar i Statens medieråds samtal Ungas nyhetsanvändning under lupp klockan 14.00 på torsdagen. Övriga medverkande är Yvonne Andersson och Johan Lindell. De kommer att diskutera huruvida det finns skillnader i nyhetsanvändningen bland ungdomar med olika socioekonomiska livsförhållanden och hur unga själva uppfattar situationen. 

 

På fredagen klockan 13.00 arrangerar Mediekompass ett samtal med Maria McShane om MiniBladet och Reporterskolan under titeln Journalistik för och av barn

 

– Det är så roligt att Bokmässan lyfter det här viktiga temat som vi har arbetat med i flera år. Det ska även bli mycket spännande att lyssna på de andra föredragen på ämnet, säger Maria McShane.

 

Läs mer om punkterna på bokmässans hemsida: Ungas nyhetsanvändning under lupp och Journalistik för och av barn.

 

Nanna Salemark

 

2019-08-31

Fler Tips!