Porträttbild på Ann Östman.

Vad finns av dig på nätet?

 

Det finns verktyg som hjälper oss att ta kontroll över våra digitala liv. Digital detox kit är del av en nationell satsning för att öka vår medvetenhet om vilka data vi efterlämnar på nätet.

 

Ann Östman jobbar på Kultur Gävleborg som verksamhetsutvecklare för bibliotek i Gävleborgs län. I hennes uppdrag ingår ett nationellt projekt som heter Digitalt först med användaren i centrum som handlar om att kompetensutveckla folkbibliotekspersonal, så att de i sin tur ännu bättre ska kunna hjälpa bibliotekens användare att orientera sig i dagens digitala landskap.

 

– Ytterst är det staten som givit i uppdrag till bland annat de regionala biblioteksverksamheterna att arbeta med de här frågorna och öka medvetandegraden, säger Ann.

 

Själva Data detox kitet är uppdelat i åtta steg som man går igenom för att bli medveten om vilken information man delar med sig av när man är ute på internet och till exempel laddar ner olika appar till sin mobil.

 

– För då innebär det att du samtidigt delar med dig data om dig själv som du kanske inte alltid är medveten om och då tänker vi att du behöver ta kontroll över det och backa ett litet steg, rensa och välja medvetet på ett annat sätt. Vad är det du väljer att gå in på och laddar ner för material?

 

Projektet Digitalt först inleddes 2017, men det är först nu som det börjat bli skarpt läge vad gäller att arbeta kunskapshöjande kring medie- och informationskunnighet i praktiken.

 

– Vi vänder oss till alla intresserade, för det här är en medborgerlig rättighet att få veta och bli medveten om den här typen av saker. Det är en modern folkbildningssatsning, säger Ann.

 

Nanna Munthe Salemark

 

2019-10-12

 

Fler Tips!