Veckans fördjupning: Kolonier

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:Fördjupning: Kolonier
Bild: Shutterstock

Nya Kaledonien är en ö-grupp öster om Australien. Ö-gruppen styrs av Frankrike. Nu har Frankrike bestämt att det ska bli lättare för människor från Frankrike att rösta om saker i Nya Kaledonien. Det tycker inte ursprungsbefolkningen är bra. Läs mer om Nya Kaledonien och andra kolonier i barnens artikel.


För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar