Skolan kan få fler tjejer att välja matematik

Flickor gör ofta bättre ifrån sig än pojkar när det kommer till ämnen som har med matematik att göra. Men trots det väljer flickorna oftare bort sådana ämnen. En forskare vid Stockholms universitet har undersökt varför. 


Maaike van der Vleuten är doktor i sociologi vid Stockholms universitet. I sin studie har hon tittat närmare på en hypotes som säger att det är naturligare för pojkar att dras mot matematik då de oftare är bättre i det jämfört med språk. 
Pojkarna utgår då från något som kallas för den relativa förmågan – hur bra man är på något jämfört med annat. Samtidigt har flickor jämnare kunskaper i ämnena och valet blir enligt hypotesen därför inte lika naturligt. 

– Jag tyckte att det lät väldigt logiskt. Men det har sällan prövats och därför ville jag göra det, säger Maaike van der Vleuten. 


I studien har hon använt data från Nederländerna. Där får nämligen eleverna redan i 15-årsåldern göra ämnesval som tydligt påverkar den framtida karriären. 


Datan från Nederländerna tyder på stora skillnader mellan könen när eleverna väljer inriktning. Studien visar också att könsskillnaderna börjar att synas väldigt tidigt. 


Pojkarna i studien valde i högre grad så kallade STEM-ämnen, det vill säga naturvetenskap, teknik och matematik.  Samtidigt drogs flickorna mer till de språkliga ämnena. Det är trots att flickor ofta presterar bättre än pojkar i ämnen som rör matematik. Dessutom leder STEM-ämnen oftare till mer högavlönade yrken. 

– Vi kan se att relativ förmåga spelar roll, att människor väljer det som de är bra på. Pojkars förmåga i språk och matte är mer ojämn än flickors. Hypotesen låter därför som en logisk förklaring, men trots det svarar den inte på varför könen faktiskt väljer olika ämnen. Men att veta att den inte är svaret är både viktigt och intressant. Det finns troligen andra faktorer som bättre kan förklara könsskillnaderna när elever väljer ämnen, säger Maaike van der Vleuten. 


Det finns flera faktorer som är viktiga när elever väljer ämnen. Faktorerna är till exempel könsnormer, vänner, lärare och föräldrar. Men för att besvara vad det är som avgör könsskillnaderna behövs mer forskning. 


Maaike van der Vleuten säger också att det viktigt att få bort nördstämpeln från STEM-ämnena, och där kan skolorna bidra. 

– Den nördiga bilden av STEM-ämnena är en anledning till att flickor väljer bort dem. De känner att ämnena inte är för dem, utan för pojkar. Men STEM är ett av världens snabbast växande fält och det finns många olika vägar att ta. Skolor och lärare kan därför bidra genom att informera barn och föräldrar om den stora mångfalden. Då tror jag att fler flickor skulle välja det.  Text av Felicia Green

Fler Artiklar