Läsa faktatexter

Abbe, Alvina och Ezias lär sig nya saker genom böckernas fantastiska värld.
Abbe, Alvina och Ezias lär sig nya saker genom böckernas fantastiska värld.

Som förälder eller annan vuxen har vi möjlighet att göra skillnad för barnens förmåga att läsa och ta till sig faktatexter. Även om ett barn har en stark teknisk läsning så betyder det inte automatiskt att barnet kan tillgodose textens innehåll – det kräver träning och träning kräver tid.

Nationella och internationella underökningar visar att flertalet elever har svårt att ta till sig faktatexter. Genom mitt arbete ser jag hur faktatexter är en utmaning för flertalet elever eftersom texterna innehåller nya begrepp men också begrepp som eleverna inte möter i sin vardag. Det ställer höga krav på mig som pedagog att arbeta på djupet med faktatexter så eleverna nu och i framtiden kan tillgodose sig kunskap och förståelse för ny kunskap och information.

Ett stort stöd vid läsning är att titta på rubriker och bilder. Innan läsningen finns det några frågor som man kan ställa. Vad berättar rubrikerna om innehållet? Vad kan vi veta genom att titta på bilderna? Vad vet vi om ämnet sedan tidigare?

Vad skulle vi vilja veta mer om ämnet?

Stanna vid de ord som är nya eller oklara. I faktatexter finns en del expertord som barnen kanske inte mött tidigare. I min årskurs ett tittar vi just nu på ord så som hane, hona, livscykel, klassificering, egenskaper, förökning och föda. Det är vad vi kallar för expertord. Om eleverna förstår orden så blir det mer sammanhängande när de läser faktatexter.

För att strukturera innehållet kan en tankekarta vara till stor hjälp. Vilka ord är viktiga i texten? Samla orden på ett papper och använd sedan som stöd när texten ska återberättas eller när barnet ska skriva sin egen faktatext.

tankekarta

I min årskurs ett är det stor nyfikenhet på humlor efter att de hittat en slö humledrottning på skolgården. Här tar vi vara på barnens intresse för att motivera till träning av läsförståelse. Tillsammans har vi tittat på expertorden som ofta förekommer i faktatexter men också mer ämnesspecifika ord så som vingar, insekt, sugsnabel och gadd. Genom att förbereda innan läsande så får fler elever möjlighet att tillgodose kunskapen som förmedlas i texten. När vi  har läst får eleverna stryka under de ord som är viktiga. Därefter gör vi en tankekarta som vi använder som stöd när vi skriver egna texter.

Ta tillvara på barnets intresse och det som barnet möter i sin närhet. Kanske har ni sett många nyckelpigor på vägen hem från affären? Ställ frågor som skapar nyfikenhet – varför kommer nyckelpigorna fram nu? Vad äter de? Sök sedan fakta tillsammans, använd internet, böcker eller fråga någon som kanske vet. Vi kan hjälpa barnen att skapa ett intresse men också ge dem strategier för att hitta den kunskap som de önskar och behöver.

 

Fakta är kul, det har Filippa, Dewan, Julia och Ezias upptäckt.
Fakta är kul, det har Filippa, Dewan, Julia och Ezias upptäckt.

Som jag skrev ovan, för att ett barn ska kunna tillgodose sig kunskap i faktatexter så krävs träning. Du som vuxen gör skillnad! Så vilken fakta är ni nyfikna på att söka?
Lycka till!

/ Kim Sjöberg, lärare Rörsjöskolan

Fler Läs och lär