Hur pratar jag med barn om svåra saker som de hört i media?

Liv SvirskyMiniBladets barnpsykolog Liv Svirsky svarar på läsarfrågan hur man kan prata om svåra saker som barnen tagit del av i media.

Media speglar mycket katastrofer och skrämmande skeenden. Barn idag har svårt att undgå det som händer. En del barn tycks inte påverkas nämnvärt av det de ser eller hör medan andra blir betydligt mer oroade och bekymrade.

 

Hur man talar med barn och hur mycket information man ska ge handlar mycket om hur gammalt barnet är och på vilken utvecklingsnivå han eller hon befinner sig.

Om du märker att ditt barn verkar fundersamt eller bekymrat kan du fråga om det och också erbjuda dig att lyssna till barnets frågor och att svara och förklara så gott du kan. Däremot behöver du inte tänka att du måste informera barnet om han/hon inte verkar intresserad.

 

Att välja media som MiniBladet, Lilla Aktuellt eller liknande kan vara en bra lösning för barn i avsedd ålder då dessa media jobbar med att just förmedla nyheterna på ett barnvänligt sätt. Även du som förälder kan via dessa media få inspiration för hur du kan tala med ditt barn.

Läs fler svar eller skicka en fråga till Liv Svirsky

Fler Liv Svirsky