Sörmland: Mer pengar för att skydda havet

Havstulpaner sitter på en hård yta. De liknar små vulkaner med ett hål längst upp.

Havstulpaner sätter sig fast under båtar och kan göra att båten går långsammare.

Övergödning

Övergödning är när det kommer ut ämnen i vattnet som gör att växter och alger växer för mycket och för snabbt. Då blir vattnet helt grumligt av alger och vattnet längs stränder kan börja växa igen. När algerna dör går det också åt mycket syre för att bryta ner dem, och då blir det syrebrist i vattnet. Det är farligt för andra växter och djur som lever där.

Regeringen har bestämt sig för att lägga mer pengar på att rädda våra hav. Därför ger de bidrag till olika föreningar runt om i landet som gör saker som är bra för vattnet i haven.

 

I Nyköping har segelsällskapet fått extra pengar för att bygga en ny spolplattan. På plattan kan båtägare spola bort havstulpaner från undersidan av sina båtar.

 

I vanliga fall måste båtägare använda starka medel för att få bort havstulpanerna eller för att få havstulpanerna att inte fästa. Medlen är väldigt dåliga för miljön i havet.

 

Det här är bara en sorts projekt som man kan få pengar för. Framför allt går pengarna till projekt som minskar övergödning. Övergödning är ett av de allra största problemen för våra hav.

Regeringen vill ta hand om våra hav.
Därför kan alla föreningar
få extra pengar från regeringen nu.
Föreningarna måste bara göra något
som är bra för miljön i havet.

 

En förening som fått pengar
är seglarsällskapet i Nyköping.
De har fått pengar för att
de försöker använda mindre med giftiga medel.

 

Många med segelbåtar använder giftiga medel
för att få bort havstulpaner från båtarna.
Men medlen är väldigt dåliga för haven.

 

Därför har föreningen byggt en spolplatta.
Där kan man skölja bort havstulpanerna i stället.