Reporterskola

Sydsvenskan: Viktigt att rösta!

Det är viktigt att rösta. Bild av: Albesa Halimi

Jag tycker att det är viktigt att rösta på den parti man tycker är bäst för det svenska samhället. Sverige måste ha en statsminister som bryr sig om sin befolkning.

 

Jag tycker det är viktigt att alla ska rösta för att man ska kunna delta i det svenska politiska samhället. För att Sverige ska vara ett demokratiskt land så är det extra viktigt att alla röstar och får ta del av den svenska politiken. Detta är ett sätt att alla invånare i Sverige får sin röst hörd.

 

Om folket i Sverige slutar rösta i framtiden så innebär det att vi inte får vara med att påverka landets politik. Då får vi inte vara med att bestämma om hur vårt framtida Sverige ska styras. Detta leder till att Sverige blir allt mer diktatur.

 

Eftersom vi har ett demokratiskt land så tycker jag det är extra viktigt att alla som vill rösta ska få chansen att rösta. Exempel är våra pensionärer, det finns de som vill rösta men inte kan ta sig till vallokalerna. Då kanske man ska hitta ett sätt att underlätta för våra äldre att ta sig till vallokalerna. Man kanske kan bidra med körning fram och tillbaka så att de kan rösta. Ett annat sätt kan också vara att man går hem till pensionärerna så att de kan rösta hemifrån utan att behöva lämna sitt hem.

 

Jag tror starkt på att om denna lösning hade gått att lösa så hade fler av det svenska folket röstat, då hade vi kunnat få ett mer rättvist och demokratiskt land.

 

Text av: Albesa Halimi, klass 5b på Värner Rydénskolan, Malmö