Välkommen till MinibladetsReporterskola

Här får du lära dig att skriva olika sorters artiklar och göra filmreportage. Vi lägger löpande ut tävlingar och uppdrag. Om du deltar i dem kan du vinna priser samt bli publicerad på vår webb och i våra tidningar. Så håll koll på den här sidan om du vill bli Minireporter!
Om ni som klass eller fritidshem vill delta lite extra i Reporterskolan så kontakta vår journalist Anna Hultberg på anna@minibladet.se.

Skriva del 1
Här får du lära dig om artiklar och öva upp din nyhetsnäsa. Gör övningar

Övning 1

Artikelns delar

LättMedel

Övning 2

Pussla ihop en artikel

LättMedel

Övning 3

Testa din nyhetsnäsa

LättMedel

Övning 4

Hitta vinkeln

LättMedel
Skriva del 2
Här får får du lära dig att ställa frågor och följdfrågor. Du får också tips inför intervjun. Gör övningar

Övning 1

Använd frågeorden

LättMedel

Övning 2

Ställ följdfrågor

LättMedel

Övning 3

Öppna frågor

LättMedel

Övning 4

Intervjun

LättMedel
Skriva del 3
Här får får du lära dig att skriva en artikel, och hur du skriver textens olika delar: brödtext, ingress och rubrik. Gör övningar

Övning 1

Ingressen

LättMedel

Övning 2

Brödtexten

LättMedel

Övning 3

Rubriken

LättMedel

Övning 4

Bildtexten

LättMedel