Himmelska fridens torg

Kina blockerar Wikipedia

Wikipedia är en väldigt populär hemsida för att hitta information om o...