Mer snacks

Mer snacks säljs i Sverige

Varje år köper vi mer snacks i Sverige. Förra året köpte svenskar mer än 50 miljoner kilo snacks.