News of the day

Här finns artiklar där du får veta lite mer om en nyhet, en person eller ett ämne. Här kan du fördjupa dig och bli ännu mer allmänbildad. Är du lärare? Besök föräldrar och skolsidan för färdiga tips om hur din klass kan arbeta med MiniBladet och News of the day.

Veckans fördjupning: Syskon

Den 10 april är det den Internationella syskondagen.

Veckans fördjupning: Norden

Den 23 mars är den Nordens dag och i år är det 50 år sedan Nordiska ministerrådet grundades.

Vatten

Internationella vattendagen är en FN-dag som infaller den 22 mars.

Pi och matematiska gåtor

  Har du hört talas om den matematiska konstanten pi? Den börjar ju med 3,14… men sedan har den ett oändligt antal decimaler efter sig....

Småland

Sedan flera år tillbaka har första torsdagen i mars blivit lite av Smålandsdagen.   Varför har första torsdagen i mars blivit just Smål...

Vintersporter

Sportloven har börjat i Sverige och då är det många som vill hålla på med vintersporter. Vintersport kallas sporter som utövas på is eller s...

Kvinnlig rösträtt

För 100 år sedan, år 1921, infördes kvinnlig rösträtt i Sverige.

Evolutionsteorin

Engelsmannen Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori i boken "Om arternas uppkomst" år 1859