Renforsskolan

Förberedelseklassen togs bort – då gick betygen upp

Renforsskolan såg inte förberedelseklasserna som bästa lösningen för att lära sig svenska.