självkänsla

Reporterskola

Sydsvenskan: Självkänsla bland unga

Undersökning om självkänsla av elever på Mellanhedsskolan.